Admitere
Ghidul admiterii in facultate
Universitate | Facultate | Specializare

StiriAdmitere

UNIVERSITATEA DIN ORADEA - ADMITEREA 2005Afla tot ce trebuie sa stii despre admiterea la orice facultate din Romania pe www.studentie.ro/admitere

Facultati: Facultatea de Arhitectura si Constructii Str. B. St. Delavrancea nr. 4 Tel: 0259 / 408.447 Specializari: - Inginerie sanitara si protectia mediului (locuri buget 40, locuri taxa 50) - taxa 400 euro - Constructii civile, industriale si agricole (locuri buget 40, locuri taxa 50) - taxa 400 euro - Cadastru (locuri buget 20, locuri taxa 25) - taxa 400 euro Criterii de admitere: - Media la Matematica a anilor de studiu din liceu - 40% - Media la Fizica a anilor de liceu - 20% - Media generala a anilor de liceu - 10% - Media bacalaureat - 30% Specializarea: - Arhitectura (locuri buget 23, locuri taxa 37) - taxa 450 euro Criterii de admitere: - Desen tehnic proba eliminatorie - 40% - Desen liber proba eliminatorie - 40% - Media la Matematica a anilor de studiu din liceu - 10% - Media bacalaureat - 10% Facultatea de Arte Vizuale Str. P-ta Independentei nr. 39 Tel: 0259 / 408.464 0259 / 412.226 Specializarea: - Arte decorative (arte textile, ceramica, sticla, metal) (locuri buget 32, locuri taxa 43) - taxa 450 euro Criterii de admitere: Interviu cu candidatul Mapa - Mapa trebuie sa contina intre 25 40 lucrari pe domeniul specific artelor decorative, in mod special pe domeniul de studiu Specializarea: - Pedagogie arte plastice si decorative (locuri buget 32, locuri taxa 43) - taxa 450 euro Criterii de admitere: Interviu cu candidatul Mapa - Mapa trebuie sa contina intre 25 40 lucrari Specializarea: - Design (de produs, de interior, grafic, vestimentar) (locuri buget 32, locuri taxa 43) - taxa 450 euro Criterii de admitere: Interviu cu candidatul Mapa - Mapa de lucrari si proiecte personale si in specificul specializarii trebuie sa contina intre 25 40 lucrari Specializarea: - Arte plastice (pictura, sculptura) (locuri buget 32, locuri taxa 43) - taxa 450 euro Criterii de admitere: Interviu cu candidatul Mapa - Mapa trebuie sa contina intre 25 40 lucrari de desen, culoare si compozitii. Lucrarile trebuie sa aiba caracter personal. Specializarea: - Conservare si restaurare (locuri buget 32, locuri taxa 43) - taxa 450 euro Criterii de admitere: Interviu cu candidatul Mapa - Mapa de lucrari in specificul specializarii (notiuni si elemente de istoria si teoria artei) Specializarea: - Istoria si teoria artei (locuri buget 32, locuri taxa 43) - taxa 450 euro Criterii de admitere: Proba I: Limba moderna scris - Traducerea unui text de specialitate dintr-o limba straina (engleza, franceza, germana, italiana la alegere), in limba romana Proba II interviu cu candidatul - Cunostinte de istoria artei, cultura si civilizatie. Facultatea de Educatie Fizica si Sport Str. Armatei Romane nr. 5 Tel: 0259 / 408.419 Specializari: - Educatie fizica si sportiva (locuri buget 39, locuri taxa 53) - taxa 400 euro - Kinetoterapie (locuri buget 39, locuri taxa 53) - taxa 400 euro - Sport si performanta motrica (locuri buget 39, locuri taxa 53) - taxa 400 euro Criterii de admitere: - Aptitudini motrice (eliminatorie) - practic - 70% - Media generala de absolvire - 30% Proba de concurs consta in verificarea aptitudinilor motrice ale candidatilor, acestia putand alege intre un test de aptitudini specifice unei ramuri de sport sau un test de calitati motrice Facultatea de Electrotehnica si Informatica (Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei - propunere) Str. Armatei Romane nr. 5 Tel: 0259 / 408.104 Specializari: - Sisteme electromecanice (locuri buget 40, locuri taxa 41) - taxa 450 euro - Electrotehnica generala (locuri buget 40, locuri taxa 41) - taxa 450 euro - Constructii electrotehnice (locuri buget 40, locuri taxa 41) - taxa 450 euro - Sisteme electromecanice (la Marghita; la Beius) (locuri buget 40, locuri taxa 41) - taxa 450 euro - Electronica (locuri buget 26, locuri taxa 30) - taxa 450 euro Criterii de admitere: - Media bacalaureat - 40% - Proba scrisa la disciplina Matematica - 50% - Din oficiu - 10% MA = 40%MB + 50%MM + 10%DO unde: MA Media Admitere MB Media Bacalaureat MM Media la proba scrisa Matematica Facultatea de Energetica Str. Armatei Romane nr. 5 Tel: 0259 / 408.106 Specializari: - Electroenergetica (locuri buget 60, locuri taxa 60) - taxa 450 euro - Energetica industriala (locuri buget 60, locuri taxa 60) - taxa 450 euro - Termoenergetica (locuri buget 60, locuri taxa 60) - taxa 450 euro - Inginerie si management in industrie (locuri buget 19, locuri taxa 47) - taxa 450 euro Criterii de admitere: Evaluarea candidatilor: - Evaluarea si ierarhizarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat; - Pentru medii egale la examenul de bacalaureat ierarhizarea candidatilor se face in functie de media celor patru ani de liceu la disciplina Matematica Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica Str. Armatei Romane nr. 5 Tel: 0259 / 408.141 Specializari: - Tehnologia constructiilor de masini (locuri buget 39, locuri taxa 20) - taxa 450 euro - Ingineria sudarii (locuri buget 39, locuri taxa 20) - taxa 450 euro - Mecanica fina si nanotehnologii (locuri buget 30, locuri taxa 20) - taxa 450 euro - Utilaje tehnologice (pentru constructii, pentru prelucrari la cald) (locuri buget 30, locuri taxa 20) - taxa 450 euro - Mecanica si instalatii pentru agricultura si industria alimentara (locuri buget 30, locuri taxa 20) - taxa 450 euro - Utilaj petrolier, petrochimic pentru transportul si depozitarea hidrocarburilor (la Marghita) (locuri buget 30, locuri taxa 20) - taxa 450 euro - Autovehicule rutiere (locuri buget 20, locuri taxa 74) - taxa 450 euro - Robotica industriala (locuri buget 20, locuri taxa 20) - taxa 450 euro - Inginerie si management in industrie (locuri buget 20, locuri taxa 40) - taxa 450 euro Criterii de admitere: - Media de la bacalaureat si media mediilor la Matematica din toti anii de liceu. Formula pentru obtinerea mediei de clasificare este: N = 0,20 x MB + 0,80 x MM unde: MB media de la bacalaureat MM media mediilor la matematica a anilor de studiu din liceu Facultatea de IstorieGeografie Str. Armatei Romane nr. 5 Tel: 0259 / 408.167 Specializari: - Istorie (locuri buget 30, locuri taxa 35) - taxa 400 euro - Istoria artei (locuri buget 30, locuri taxa 35) - taxa 400 euro - Arheologie (locuri buget 30, locuri taxa 35) - taxa 400 euro Criterii de admitere: - Media disciplinei Istorie din cei 4 ani de liceu - 30% - Media generala a anilor de studiu din liceu - 40% - Media bacalaureat Specializari: - Geografie (locuri buget 44, locuri taxa 50) - taxa 400 euro - Planificare teritoriala (locuri buget 44, locuri taxa 50) - taxa 400 euro - Geografia turismului (locuri buget 44, locuri taxa 50) - taxa 400 euro Criterii de admitere: - Media disciplinei Geografie din cei 4 ani de liceu - 30% - Media generala a anilor de studiu din liceu - 40% - Media bacalaureat - 30% Specializare: - Relatii internationale si studii europene (locuri buget 24, locuri taxa 40) - taxa 400 euro Criterii de admitere: Test eliminatoriu de limba straina de circulatie internationala (la alegere: engleza, franceza, italiana, germana, spaniola, rusa) - Media disciplinei Limba si literatura romana, Stiinte sociale, Istorie (la alegere) din cei 4 ani de liceu - 30% - Media generala a anilor de studiu din liceu - 40% - Media bacalaureat - 30% Specializare: - Geografia mediului (locuri buget 10, locuri taxa 21) - taxa 400 euro Criterii de admitere: - Media disciplinei Geografie din cei 4 ani de liceu - 30% - Media generala a anilor de studiu din liceu - 40% - Media bacalaureat - 30% Facultatea de Litere Str. Armatei Romane nr. 5 Tel: 0259 / 408.178 Specializari: - Limba si literatura romana si Limba si literatura engleza (locuri buget 88, locuri taxa 119) - taxa 450 euro - Limba si literatura romana si Limba si literatura franceza (locuri buget 88, locuri taxa 119) - taxa 450 euro - Limba si literatura romana si Limba si literatura germana (locuri buget 88, locuri taxa 119) - taxa 450 euro - Limba si literatura engleza si Limba si literatura franceza (locuri buget 88, locuri taxa 119) - taxa 450 euro - Limba si literatura engleza si Limba si literatura germana (locuri buget 88, locuri taxa 119) - taxa 450 euro - Limba si literatura franceza si Limba si literatura germana (locuri buget 88, locuri taxa 119) - taxa 450 euro Criterii de admitere: - Media anilor de liceu la Limba si literatura 1: - 33% - Media anilor de liceu la Limba si literatura 2: - 33% - Media bacalaureat: - 33% Nota: Limbile si literaturile 1, respectiv 2, sunt alese de candidat la inscriere in functie de specializarea pe care doreste sa o urmeze. In cazul in care una dintre cele doua limbi si literaturi (1 sau 2) nu este cuprinsa in foaia matricola a candidatului, comisia de admitere pe facultate va fixa, eventual, alta disciplina filologica pentru calcularea mediei admiterii. Facultatea de Medicina si Farmacie Str. P-ta 1 Decembrie nr. 10 Tel: 0259 / 412.834 Specializari: - Medicina (locuri buget 75, locuri taxa 115) - taxa 600 euro - Medicina dentara (locuri buget 20, locuri taxa 100) - taxa 600 euro - Fiziokinetoterapie (locuri buget 12, locuri taxa 20) - taxa 600 euro - Balneofizioterapie si recuperare (locuri buget 5, locuri taxa 10) - taxa 600 euro - Asistenta medicala (locuri buget 6, locuri taxa 70) - taxa 600 euro - Asistenta medicala (locuri buget 3, locuri taxa 15) - taxa 600 euro - Laborator clinic (locuri buget 5, locuri taxa 10) - taxa 600 euro - Radiologie si imagistica (locuri buget 5, locuri taxa 10) - taxa 600 euro - Cosmetica medicala (locuri buget 9, locuri taxa 20) - taxa 600 euro - Tehnica dentara (locuri buget 9, locuri taxa 35) - taxa 600 euro Criterii de admitere: - Biologie, cls. a XI-a sau Chimie organica cls. a XI-a si cls. a XII-a: - 90% - Media bacalaureat - 10% Facultatea de Muzica Str. Armatei Romane nr. 5 Tel: 0259 / 408.129 Specializare: - Pedagogie muzicala (locuri buget 26, locuri taxa 41) - taxa 600 euro Criterii de admitere: Interviu in care se va urmari nivelul aptitudinilor muzicale si a cunostintelor de specialitate: - solfegiu la prima vedere; - interpretarea unei piese vocale la alegere; - recunoasterea (dupa pian) a intervalelor simple si a acordurilor de trei patru sunete; - reproducerea unor fragmente melodico-ritmice propuse de examinator Specializare: - Interpretare muzicala (canto, instrumente) (locuri buget 26, locuri taxa 41) - taxa 600 euro Criterii de admitere: A.Interpretare instrumentala proba unica de tehnica si de interpretare instrumentala, in cadrul careia candidatului i se vor cere: - game; - piesa preclasica (doua parti); - o lucrare din repertoriul universal, la alegere; - interviu in vederea evaluarii cunostintelor teoretice; B.Canto proba unica de aptitudini si de interpretare a)Aptitudini vocale si scenice: - vocaliza; - poezie (fabula) sau monolog - interviu in vederea evaluarii cunostintelor teoretice; b)Proba de interpretare - lied - doua arii de stil si factura diferite

 

se pot nscrie la concursul de admitere n nvatamantul superior, cetatenii Romaniei, care sunt absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat sau absolventi cu diploma ai altor scoli echivalente cu liceul. Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat n sesiunea iunie iulie 2005 sau n sesiunea august septembrie 2005 pot prezenta la nscriere, pentru sesiunile imediat urmatoare, n locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu, n care se mentioneaza media generala de la bacalaureat, mediile obtinute n anii de liceu, media generala a anilor de liceu si media la disciplinele prevazute n metodologia fiecarei facultati dupa caz. Candidatii au dreptul de a se nscrie concomitent la doua sau mai multe domenii/specializari, dosarul cu actele originale se depun la prima optiune. nscrierea pentru celelalte domenii/specializari se face pe baza documentelor, prezentate n copie legalizata, la care se adauga o adeverinta de nscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale. Pentru nscrierea la concurs, candidatii vor completa o cerere de nscriere, n care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate n formularul respectiv.n cadrul cererii de nscriere la rubrica prioritati vor fi trecute n ordine domeniile / specializarile, preferate ale facultatii respective. Candidatii din randul minoritatilor nationale vor preciza, n cererea de nscriere, disciplinele pe care le-au studiat n liceu n limba materna si pentru care solicita sa sustina probele de concurs n limba respectiva. La cererea de nscriere se anexeaza urmatoarele acte: -diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, n original sau copie legalizata; -foaia matricola de la liceu; - certificat de nastere, n copie legalizata sau xerocopie; - trei fotografii tip buletin de identitate; - adeverinta medicala tip Ms 18-1-1, eliberata de cabinetele medicale scolare, dispensarul teritorial sau de ntreprindere - dupa caz - de care apartin candidatii, vizata de medicul universitatii (din care sa rezulte ca sunt apti pentru domeniile/specializarile la care candideaza); Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala. n adeverintele respective se va mentiona n mod expres gradul deficientelor n functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala n vigoare. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale n vigoare. - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student cu drept de nscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, n copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate), respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire a unei facultati sau a unei forme scurte de nvatamant, n original, sau copie legalizata, pentru cei care se nscriu la concurs ca sa urmeze un al doilea domeniu/ sau o alta specializare; - acte doveditoare (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor) - n cazul celor orfani de un parinte sau de ambii parinti; - adeverinta de la casa de copii n cazul celor aflati n aceasta situatie, copie legalizata a certificatului de deces al parintelui erou martir al Revolutiei sau, dupa caz, a certificatului medical ori a altui document doveditor, n situatia n care nsusi candidatul a fost ranit n lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, numai pentru acei candidati care solicita scutirea de plata a taxelor de nscriere la concursul de admitere si numei atunci cand acestia ndeplinesc conditiile care le da dreptul sa beneficieze de scutirea respectiva. nscrierea la Facultatea de teologie Ortodoxa n domeniul teologie, pentru absolventii seminariilor teologice liceale, se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, exceptie facand absolventii de seminar din seriile anterioare anului 1992, a caror diploma a fost echivalata cu cea de bacalaureat, potrivit Ordinului Ministrului nvatamantului nr. 5919/23.05. 1991. n plus, candidatii sunt obligati sa prezinte certificatul de botez, precum si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care acestia apartin (acceptul forumului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele banesti cuvenite: donatii, burse, semiburse) si n cadrul careia urmeaza a fi repartizati. sunt scutiti de taxa de nscriere, orfanii de un parinte sau de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor martiri ai Revolutiei, candidatii raniti n lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, si candidatii ai caror parinti lucreaza n nvatamant sau sunt pensionari (sau decedat) din nvatamant. scutirea de plata a taxelor de nscriere la concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor) prezentate de candidati la nscriere, din care sa rezulte ca fac parte din una din categoriile de mai sus. secretariatele facultatilor elibereaza legitimatii de concurs cu fotografia candidatului care s-a nscris la concursul de admitere. Pe ntregul interval al desfasurarii concursului de admitere, candidatii vor avea asupra lor buletinul de identitate sau pasaportul si legitimatia de concurs. Conditii de nscriere la concurs pentru candidatii cetateni din Republica Moldova, absolventi de licee din Romania si candidatii din etnia rromilor Candidatii cetateni ai Republicii Moldova se pot nscrie si pot participa la concursul de admitere conform reglementarilor M.Ed.C. Candidatii cetateni ai Republicii Moldova, absolventi de licee din Romania, se pot nscrie si pot candida si pentru locurile subventionate de la buget alocate Universitatii din Oradea, special destinate acestei categorii de candidati. n acest caz, pe langa documentele solicitate la nivel de facultate pentru nscrierea la concurs, candidatul va depune o cerere tipizata la secretarul sef al Universitatii (cladire Rectorat, etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subventionate de la buget alocate distinct candidatilor cetateni ai Republicii Moldova, absolventi de licee din Romania (formularul de cerere se gaseste la secretarul sef al Universitatii). n prima faza, candidatii participa la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei de admitere, pe locurile cu taxa alocate facultatii. Dupa finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul primeste statutul de admis cu taxa sau respins cu taxa. n faza a II-a participa doar candidatii care au obtinut media la admitere cel putin 5 (cinci). Astfel, dupa finalizarea admiterii la toate facultatile si centralizarea datelor, pe baza mediei obtinuta la concursul de admitere la nivel de facultate, candidatii participa, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subventionate de la buget special destinate lor. Comisia centrala de admitere va ntocmi o lista comuna n ordinea descrescatoare a mediilor la admitere. Aceasta lista va fi afisata la avizierul central al universitatii. n limita locurilor bugetate special alocate, candidatul va primi statutul de admis fara taxa sau respins fara taxa. Acest statut va fi transmis facultatii unde s-a nscris candidatul n prima faza. n cazul n care candidatul este respins fara taxa, el revine la statutul initial primit dupa concursul la nivel de facultate (admis cu taxa sau respins cu taxa). Candidatii din etnia rromilor se pot nscrie si pot candida si pentru locurile subventionate de la buget alocate Universitatii din Oradea, special destinate acestei categorii de candidati. n acest caz, pe langa documentele solicitate la nivel de facultate pentru nscrierea la concurs, candidatul va depune o cerere tipizata la secretarul sef al Universitatii (cladire Rectorat, etaj I) pentru participare la concursul de admitere pe locurile subventionate de la buget alocate distinct candidatilor din etnia rromilor (formularul de cerere se gaseste la secretarul sef al Universitatii) si o recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii civile, culturale sau politice a rromilor legal constituita, prin care se atesta apartenenta candidatului la comunitatea rromilor (si nu ca este membru al respectivei organizatii). n prima faza, candidatii participa la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei de admitere, pe locurile subventionate de la buget sau pe locurile cu taxa alocate facultatii. Dupa finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul din etnia rromilor primeste statutul de admis fara taxa sau admis cu taxa sau respins cu taxa. n faza a II-a participa doar candidatii care au obtinut media la admitere cel putin 5 (cinci) si care, la nivel de facultate, au obtinut statutul de admis cu taxa sau respins cu taxa. Astfel, dupa finalizarea admiterii la toate facultatile si centralizarea datelor, pe baza mediei obtinuta la concursul de admitere la nivel de facultate, candidatii participa, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subventionate de la buget special destinate lor. Comisia centrala de admitere va ntocmi o lista comuna n ordinea descrescatoare a mediilor la admitere. Aceasta lista va fi afisata la avizierul central al universitatii. n limita locurilor bugetate special alocate, candidatul va primi statutul de admis fara taxa sau respins fara taxa. Acest statut va fi transmis facultatii unde s-a nscris candidatul n prima faza. n cazul n care candidatul este respins fara taxa, el revine la statutul initial primit dupa concursul la nivel de facultate (admis cu taxa sau respins cu taxa). UNIVERsItAtEA DIN ORADEA Adresa: str. Armatei Romane nr. 5, 410087 Oradea, Romania tel: +40 259 408111 / +40 259 432830 (centrala telefonica) +40 259 408105 (Rectorat) Fax: +40 259 432789 E-mail: rectorat@uoradea.ro

 

n sesiunea iulie 2005 admiterea n nvatamantul superior la Universitatea din Oradea se organizeaza pentru studiile universitare de licenta la toate formele de nvatamant (zi, nvatamant la distanta, frecventa redusa) n perioada 14 26 iulie 2005. Programul de desfasurare a admiterii: -14 23 iulie 2005 - nscrieri + probe eliminatorii -24 26 iulie 2005 - sustinerea probelor Pentru studiile universitare de licenta pe locurile ramase vacante, studii de masterat, cursuri de perfectionare postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, pentru absolventii cu diploma de licenta respectiv diploma de absolvire; pentru continuare de studii a absolventilor cu diploma ai nvatamantului de scurta durata, se va organiza un concurs de admitere n sesiunea septembrie 2005, dupa urmatorul program: - 05 17 septembrie 2005 - nscrieri + probe eliminatorii - 18 20 septembrie 2005 - sustinerea probelor Pentru admiterea la doctorat programul este urmatorul: -01 16 septembrie 2005 nscrieri la testul de limba -19 30 septembrie 2005 colocviu de admitere Pentru concursul de admiterea 2005 s-au stabilit urmatoarele taxe: - taxa de nscriere examen admitere:800.000 lei (80 RON) - taxa pentru contestatii:1.000.000 lei (100 RON) - taxa nscriere la nscriere examen doctorat: 3.000.000 lei (300 RON) - taxa nscriere la nscriere examen doctorat pentru angajatii Universitatii din Oradea: 800.000 lei (80 RON) - taxa pentru sustinerea testului de limba: 800.000 lei (80 RON). nscrierea se va face la secretariatele facultatilor sau n locuri special amenajate anuntate prin afisare n perioada stabilita.

 

CALENDARUL ADMITERII MATEMATICA ┼×I INFORMATICA 14 - 21 iulie 2005 - nscrierea candidatilor 22 iulie 2005 - afi┼čarea rezultatelor 25 - 27 iulie 2005 - acceptarea locului ┼či nscrierea pentru glisare 28 iulie 2005 - afi┼čarea rezultatelor finale 1 august 2005 - depunerea cererilor pentru redistribuiri FIZICA 18 - 26 iulie 2005 - ncheierea nscrierii candidatilor 27 iulie 2005 - afi┼čarea rezultatelor 28 iulie - 2 august 2005 - confirmarea locului ┼či depunerea cererilor pentru redistribuire 3 august - 22 august 2005 confirmarea locului n urma redistribuirilor 31 august 2005 - afi┼čarea listelor finale CHIMIE ┼×I INGINERIE CHIMICA 18 - 23 iulie 2005 - ncheierea nscrierii candidatilor 24 - 25 iulie 2005 - prelucrarea datelor 26 iulie 2005 - afi┼čarea rezultatelor 27 iulie 2005 - depunerea contestatiilor 1 august - 5 august 2005 - confirmarea locurilor BIOLOGIE ┼×I GEOLOGIE 25 - 30 iulie 2005 - ncheierea nscrierii candidatilor 2 august 2005 - afi┼čarea primelor liste 15 august 2005 - confirmarea locurilor 31 august 2005 - afi┼čarea listelor finale GEOGRAFIE 15 - 23 iulie 2005 - nscrierea candidatilor 26 iulie 2005 - afi┼čarea rezultatelor 27 iulie - 2 august 2005 - confirmarea locurilor ┼×TIINTA MEDIULUI 18 - 24 iulie 2005 - ncheierea nscrierii candidatilor 25 iulie 2005 - afi┼čarea listelor cu candidatii nscri┼či 26 iulie 2005 - comunicarea rezultatelor concursului de admitere 27 iulie - 10 august 2005 - confirmarea ocuparii locului 11 august 2005 - redistribuirea locurilor disponibilizate 12 august - 15 august 2005 confirmarea ocuparii locului dupa redistribuire 15 august 2005 - comunicarea rezultatelor finale LITERE 21 - 27 iulie 2005 - ncheierea nscrierii candidatilor 29 iulie 2005 - afi┼čarea rezultatelor DREPT 25 - 29 iulie 2005 - ncheierea nscrierii candidatilor 30 iulie 2005 - afi┼čarea dezultatelor 22 august 2005 - data limita pentru confirmarea ocuparii locului 24 august 2005 - afi┼čarea listelor finale ISTORIE SI FILOSOFIE 18 - 29 iulie 2005 - ncheierea nscrierii candidatilor 30 - 31 iulie 2005 - afi┼čarea rezultatelor 1 - 5 august 2005 - confirmarea definitiva a celor admi┼či pe locuri bugetate 22 august 2005 - confirmarea locurilor cu taxa, afi┼čarea listelor definitve SOCIOLOGIE ┼×I ASISTENTA SOCIALA Pna la 20 iulie 2005 - nscrierea candidatilor (Prin po┼čta ) 18-29 iulie 2005 - nscrierea candidatilor (Personal) 1 august 2005 - Anuntarea rezultatelor dupa prima faza a concursului de admitere 2-19 august 2005 - Confirmarea locului - (Personal, la sediul facultatii) 2-12 august 2005 - Depunerea cererilor de redistribuire (Prin po┼čta ) 2-19 august 2005 - Depunerea cererilor de redistribuire (Personal) 22 august 2005 - Anuntarea rezultatelor dupa redistribuire 22-26 august 2005 - Confirmarea locului obtinut dupa redistribuire ( Personal, la sediul facultatii ) PSIHOLOGIE ┼×I ┼×TIINTELE EDUCATIEI 15 - 20 iulie 2005 - ncheierea nscrierii candidatilor 23 iulie 2005 - afi┼čarea rezultatelor 23 - 28 iulie 2005 - confirmarea locului ┼či depunerea cererilor de redistribuire 30 iulie 2005 - afi┼čarea rezultatelor dupa redistribuire 31 iulie - 5 august 2005 - depunerea dosarelor si achitarea primei tran┼če a taxei de ┼čcolarizare ┼×TIINTE ECONOMICE 18 iulie - 24 iulie 2005 - ncheierea nscrierii candidatilor 25 iulie 2005 - afi┼čarea listei cu candidatii nscri┼či 26 iulie 2005 - prelucrarea ┼či comunicarea rezultatelor 27 - 29 iulie 2005 - confirmarea ocuparii locului 29 iulie 2005 - redistribuirea locurilor ramase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmarii 30 iulie - 1 august 2005 - confirmarea ocuparii locului dupa redistribuiri 1 august 2005 - redistribuirea locurilor ramase neocupate ┼či afi┼čarea rezultatelor 2 - 3 august 2005 - confirmarea ocuparii locului dupa a doua redistribuire 3 august - comunicarea rezultatelor la sfr┼čitul sesiunii de admitere STUDII EUROPENE 15 - 29 iulie 2005 - perioada de nscrieri 1 august 2005 - afi┼čarea rezultatelor intermediare 3 august - 14 august 2005 - confirmarea locurilor prin depunerea dosarului cu actele necesare 15 august 2005 - afi┼čarea listelor cu redistribuiri 22 august 2005 - afi┼čarea rezultatelor intermediare 31 august 2005 - afi┼čarea rezultatelor definitve BUSINESS 19 iulie 2005 - 26 iulie 2005 - perioada de nscriere a candidatilor ┼či de depunere a dosarelor de nscriere 27 iulie 2005 - afi┼čarea rezultatelor preliminare 27 iulie 2005 - 5 august 2005 - perioada de confirmare a locului obtinut 6 august 2005 - afi┼čarea rezultatelor finale ┼×TIINTE POLITICE ┼×I ADMINISTRATIVE - inscriere: 15-22 iulie - afisarea rezultatelor: 24 iulie - contestatii: 25-27 iulie - confirmarea locurilor: 28 iulie- 5 august - redistribuiri: 6-15 august - confirmare in urma redistribuirii :16-21 august - afisare liste finale: 22 august EDUCATIE FIZICA ┼×I SPORT 18 - 23 iulie 2005 - ncheierea nscrierii candidatilor 25 - 26 iulie 2005 - proba de maiestrie sportiva - Specializarea Educatie Fizica ┼či Sport 25 iulie 2005 - traseu motric - eliminatoriu - specializarea Kinetoterapie 28 iulie 2005 - afi┼čarea primelor liste 5 august 2005 - confirmarea locurilor 8 august 2005 - afi┼čarea listelor finale TEOLOGIE ORTODOXA 15 - 29 iulie 2005 - ncheierea nscrierii candidatilor 30 iulie 2005 (9.00 - 19.00) - vizita medicala ┼či examenul psihologic 1 august 2005 - examenul scris/proba practica ┼či interviu pentru licentiati 3 august 2005 - afi┼čarea rezultatelor 5 august 2005 - afi┼čarea rezultatelor finale TEOLOGIE GRECO - CATOLICA 19 - 22 iulie 2005 - nscrierii candidatilor 25 iulie 2005 - 26 iulie 2005 afi┼čarea rezultatelor la specializarile cu concurs de dosare - prima lista Pentru specializarea Teologie Greco-Catolica Pastorala Blaj ┼či Oradea: 25 iulie 2005 - etapa I - proba eliminatorie test psihologic ┼či aptitudini muzicale 26 iulie 2005 - afi┼čarea rezultatelor la etapa I 27 iulie 2005 - etapa I - proba scrisa Catehism ┼či Cuno┼čtinte Biblice 29 iulie 2005 - afi┼čarea rezultatelor - prima lista 22 august 2005 - confirmarea locurilor 31 august 2005 - afi┼čarea listei finale TEOLOGIE REFORMATA ' 15 - 29 iulie 2005 (cu exceptia zilelor de 17 ┼či 24 iulie) - ncheierea nscrierii candidatilor 30 iulie 2005 - testarea aptitudinilor muzicale pentru candidatii la specializarea Pedagogie muzicala 30 iulie 2005 - afi┼čarea rezultatelor 5 -8 august 2005 - confirmarea locurilor (cu exceptia zilei de 7 august 2005) 8 august 2005 - redistribuirea locurilor 29 - 30 august 2005 - confirmarea locurilor redistribuite 31 august 2005 - afi┼čarea listelor finale TEOLOGIE ROMANO - CATOLICA 20 - 22 ┼či 25 - 29 iulie 2005 - ncheierea nscrierii candidatilor 1 august 2005 - afi┼čarea rezultatelor 22 august 2005 - confirmarea locurilor 31 august 2005 - afi┼čarea listelor finale TEATRU ┼×I TELEVIZIUNE 15 -21 iulie 2005 - ncheierea nscrierii candidatilor etapa I (proba eliminatorie): actorie - 22, 23.07.2005 regie de teatru - 22.07.2005 programe audio-vizuale - 22, 23.07.2005 etapa II: actorie - 24, 25.07.2005 regie de teatru - 23,24.07.2005 programe audio-vizuale - 24,25.07.2005 26 iulie 2005 - afi┼čarea rezultatelor 27-31 iulie 2005 - rezolvarea contestatiilor ┼či afi┼čarea rezultatelor finale Actiunile pe care le desfa┼čoara Oficiile Permanente ale Admiterii ┼či Oficiul de Orientare Profesionala sunt: - elaborarea pliantelor ┼či bro┼čurilor de prezentare a Admiterii la nivelele colegiu, facultate, studii master, studii postuniversitare, nvatamnt la distanta, lifelong learning, doctorat; -corespondenta cu candidatii ┼či transmiterea de informatii privind Admiterea prin mijloacele de comunicare existente; -organizarea Admiterii n conformitate cu reglementarile existente; -organizarea de ntlniri ale cadrelor didactice din Universitatii "Babe┼č-Bolyai" cu elevi ┼či cadre didactice din ┼čcoli ┼či licee; Lista Oficiilor Permanente ale Admiterii 1.FACULTATEA DE MATEMATICA ┼×I INFORMATICA Str. M. Kogalniceanu, nr. 1 Tel. 0264-40.53.27 0264-40.53.00 int. 5244 E-mail: math@math.ubbcluj.ro 2.FACULTATEA DE FIZICA Str. M. Kogalniceanu, nr. 1 Tel. 0264- 40.53.00 Fax: 0264-59.19.06 E-mail: phys@phys.ubbcluj.ro 3.FACULTATEA DE CHIMIE ┼×I INGINERIE CHIMICA Str. Arany Janos, nr. 11 Tel. 0264-59.19.98 Tel. Centrala: 0264-19.38.33; 19.38.77; 59.38.44 Fax: 0264-59.08.18 E-mail: admitere@chem.ubbcluj.ro 4.FACULTATEA DE BIOLOGIE ┼×I GEOLOGIE Str. Bila┼čcu, nr. 44 Tel. 0264-43.18.58 Fax: 0264-43.18.58 E-mail: bioge@bioge.ubbcluj.ro 5.FACULTATEA DE GEOGRAFIE Str. Clinicilor nr. 5-7 Tel. 0264-59.08.01 Fax: 0264-59.08.01 E-mail: geogr@geografie.ubbcluj.ro admit@geografie.ubbcluj.ro 6.FACULTATEA DE ┼×TIINTA MEDIULUI Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 4 Tel. 0264-40.53.16 E-mail: elenab@staff.ubbcluj.to 7.FACULTATEA DE DREPT Str. Avram Iancu, nr. 11 Tel. 0264- 45.04.43 E-mail: law@law.ubbcluj.ro delvira@law.ubbcluj.ro 8.FACULTATEA DE LITERE Str. Horea nr. 31 Tel. 0264-53.22.38; 53.49.48; 40.53.30 Fax: 0264-43.23.03 E-mail: lett@lett.ubbcluj.ro 9.FACULTATEA DE ISTORIE ┼×I FILOSOFIE Str. M. Kogalniceanu nr. 1 Tel. 0264-40.53.00 Fax: 0264-40.53.26 http://hiphi.ubbcluj.ro E-mail: hiphi@hiphi.ubbcluj.ro 10.FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ┼×I ASISTENTA SOCIALA B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128 Tel. 0264-42.46.74; 40.53.00; int. 5341 E-mail: sociology@socasis.ubbcluj.ro albu_irina@yahoo.com 11.FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ┼×I ┼×TIINTE ALE EDUCATIEI Str. Gh. Bila┼čcu Nr. 24 Tel. 0264-40.53.37 Fax: 0264-59.09.95 E-mail: psiedu@psiedu.ubbcluj.ro 12.FACULTATEA DE ┼×TIINTE ECONOMICE Str. Teodor Mihali F.N. Tel. 0264-41.86.55 Fax: 0264-41.25.70 E-mail: econ@econ.ubbcluj.ro admitere@econ.ubbcluj.ro 13.FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Str. Em. de Martonne nr. 1 Tel. 0264-59.37.70 Fax: 0264-59.02.51 E-mail: euro@euro.ubbcluj.ro 14.FACULTATEA DE BUSINESS Str. Horea nr. 7 Tel. 0264-59.91.70 Fax: 0264-59.01.10 E-mail: tbs@tbs.ubbcluj.ro 15.FACULTATEA DE ┼×TIINTE POLITICE ┼×I ADMINISTRATIVE Str. Gen. Traian Mo┼čoiu 71 Tel. 0264-43.15.05 Fax: 0264-43.15.05 E-mail: polito@polito.ubbbcluj.ro 16.FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA ┼×I SPORT Str. Pandurilor nr. 7 Tel. 0264-42.07.09 Fax: 0264-42.07.09 E-mail: sport@sport.ubbcluj.ro 17.FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA P-ta Avam Iancu nr.18 Tel. 0264-43.10.05 E-mail: ot@ot.ubbcluj.ro 18.FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICA Str. Motilor nr. 26 Tel. 0264-59.95.79 Fax: 0264-59.07.14 E-mail: gct@gct.ubbcluj.ro 19.FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATA Str. Horea nr. 7 Tel. 0264-59.07.23 Fax: 0264-59.07.23 E-mail: rt@rt.ubbcluj.ro 20.FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA Str. Iuliu Maniu nr. 5 Tel. 0264-43.06.88; 19.07.15 Fax: 0264-43.06.88 E-mail: rct@rocateo.ubbcluj.ro La nscriere candidatii vor achita o taxa de procesare de 300 000 lei (30 Lei noi), la care se adauga taxa de admitere stabilita de fiecare facultate n parte, conform tabelului alaturat. Taxa de admitere pentru nivelul DOCTORAT, este de 1.200.000 lei (120 Lei noi) pentru toate faculatile. UNIVERSITATEA BABE┼× BOLYAI Taxe de admitere(lei) 1. Facultatea de Matematica ┼či Informatica 500 000 Lei 2. Facultatea de Fizica 300 000 Lei 3. Facultatea de Chimie ┼či Inginerie Chimica 250 000 Lei 4. Facultatea de Biologie ┼či Geologie200 000 Lei 5. Facultatea de Geografie200 000 Lei 6. Facultatea de ┼×tiinta a Mediului 300 000 Lei 7. Facultatea de Litere700 000 Lei 8. Facultatea de Drept 1 000 000 Lei 9. Facultatea de Istorie ┼či Filosofie400 000 Lei 10. Facultatea de Sociologie ┼či Asistenta Sociala500 000 Lei 11. Facultatea de Psihologie ┼či ┼×tiinte ale Educatiei700 000 Lei 12. Facultatea de ┼×tiinte Economice700 000 Lei 13. Facultatea de Studii Europene 500 000 Lei 14. Facultatea de Business 500 000 Lei 15. Facultatea de ┼×tiinte Politice ┼či Administrative400 000 Lei 16. Facultatea de Educatie Fizica ┼či Sport 500 000 Lei 17. Facultatea de Teologie Ortodoxa400 000 Lei (40 Lei noi)/300 000 Lei (30 Lei noi) la specializarile Teologie Ortodoxa Didactica-Asistenta sociala ┼či Teologie Ortodoxa Pastorala-Comunicare Sociala ┼či Relatii Publice 700 000 Lei 18. Facultatea de Teologie Greco-Catolica400 000 Lei (40 Lei noi), iar pentru candida tii care se nscriu la 2 sau mai multe specializari se vor mai adauga 200 000 Lei (20 Lei noi) 19. Facultatea de Teologie Reformata500 000 Lei (50 Lei noi) pentru o singur a specializare 300 000 Lei (30 Lei noi) pentru mai multe specializari 20. Facultatea de Teologie Romano-Catolica100 000 Lei 21. Facultatea de Teatru ┼či Televiziune700 000 Lei 800 000 Lei (80 Lei noi) (pentru specializarea Artele spectacolului (Teatru)) REGULAMENTUL de organizare ┼či desfa┼čurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2005/2006 Aprobat n ┼čedinta Senatului Universitatii Babe┼č-Bolyai din 1 martie 2005 INTRODUCERE n conformitate cu prevederile Legii nvatamntului nr. 84/1995, republicata; cu Hot arrea de Guvern nr. 88/10.02.2005; a Ordinului ministrului educatiei ┼či cercetarii nr. 3295/21.02.2005, admiterea n nvatamntul superior de stat se face prin concurs. Potrivit principiului autonomiei universitare, organizarea admiterii este de competenta Senatului Universitatii. Admiterea se organizeaza numai n institutiile de nvatamnt superior care au n structura specializari acreditate ┼či specializari care au obtinut autorizatia de functionare provizorie. I A. CONDITII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII . 1. Admiterea n nvatamntul superior se organizeaza astfel: -pe locuri subventionate de la bugetul de stat, -pe locuri cu taxa (nvatamnt de zi, frecventa redusa ┼či nvatamnt la distanta). Locurile finantate de la bugetul de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, pe baza cifrelor de ┼čcolarizare aprobate prin hotarre de Guvern. Locurile n regim cu taxa se stabilesc, n baza autonomiei universitare, de catre Senatul Universitatii Babe┼č-Bolyai, la propunerea consiliilor profesorale ┼či n conformitate cu art.5 din Ordinul nr. 3295/21.02.2005. al ministrului educatiei ┼či cercetarii. Pot candida de locurile cu taxa candidatii aflati sub linia de admitere pentru locurile finantate de la Buget, n ordinea descrescatoare a mediilor sau punctajelor, dar care satisfac cerinta minimala de admitere ┼či care solicita aceasta, explicit, n fi┼ča de nscriere, precum ┼či cei care opteaza pentru aceasta forma ori pot fi admi┼či numai la aceasta forma. 2. n Universitatea Babe┼č-Bolyai se organizeaza admitere pentru urmatoarele niveluri: -nivel licenta n conditiile art. 1 a ┼či b; -masterat, pe locuri bugetate ┼či cu taxa, n nvatamntul de zi (n mod exceptional, n functie de hotarrea Senatului, se poate organiza, n conditiile legii, nvatamnt la distanta), -doctorat, pe locuri bugetate ┼či cu taxa, nvatamnt de zi sau fara frecventa. Organizarea ┼či desfa┼čurarea admiterii la nivelurile 2 b) ┼či c) vor fi reglementate prin regulamente speciale. 3. Admiterea pentru nivelul licenta se organizeaza pe domeniile de studii stabilite n Hotarrea de Guvern nr. 88/10 februarie 2005 ┼či pe linii de studiu. Facultatile vor specifica n regulamentele proprii modalitatea distribuirii candidatilor pe specializari. 4. n UniversitateaBabe┼č-Bolyai, de regula, admiterea se face pe baza rezultatelor din liceu ale candidatilor ┼či de la examenul de bacalaureat. Exceptie fac specializarile la care se impun probe de aptitudini ┼či teologia pastorala, unde se elaboreaza regulamente proprii. II. 1. Candidatii la concursul de admitere n nvatamntul universitar, la studii universitare de licenta, pot fi absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta), precum ┼či studenti sau absolventi ai diverselor institutii de nvatamnt superior, cetateni ai Romniei. Nu pot constitui criterii de selectie a candidatilor admi┼či: vrsta, sexul, etnia, religia, rasa, apartenenta politica, apartenenta la organizatii legal constituite (ori a caror activitate nu ncalca legile statului romn) sau bolile cronice care nu prezinta risc pentru colectivitate, inclusiv SIDA. Cetatenii straini pot fi admi┼či, dupa caz, cu sau fara concurs de admitere pe locurile bugetate special, alocate de M.Ed.C., fie cu taxa, n conditiile legii. Responsabilitatea oferirii de informatii, a verificarii documentelor ┼či a nscrierii acestor candidati revine n exclusivitate Centrului de Cooperari Internationale al Universitatii Babe┼č-Bolyai. 2. Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii ┼či specializari din Universitatea Babe┼č-Bolyai sau din alte institutii de nvatamnt superior, n conditiile stabilite de Senatele acestora, dar poate fi admis la o singura specializare pe locuri subventionate de la bugetul de stat, cu exceptia olimpicilor prevazuti la art.8, lit. a) a prezentului Regulament. Candidatul admis la mai multe specializari trebuie sa opteze pentru acea specializare la care dore┼čte sa fie subventionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele n original. Termenul de depunere a actelor n original la Universitatea Babe┼č-Bolyai este 22 august 2005 (respectiv 23 septembrie 2005, pentru cei admi┼či n sesiunea de toamna). 3. Studentii institutiilor de nvatamnt superior de stat nmatriculati n anii precedenti pe locuri finantate de la bugetul de stat, care decid sa faca ┼či o a doua specializare ┼či sunt declarati admi┼či la aceasta noua specializare, pot beneficia de subventia de la bugetul de stat numai pe durata normala de studiu (scaznd din durata de studiu a noii specializari anii de studiu cu finantare de la buget la specializarea initiala). Aceea┼či reglementare se aplica ┼či studentilor exmatriculati (inclusiv celor care s-au retras de la studii), cu exceptia primului an de la renmatriculare. Daca prima specializare este parcursa cu achitarea taxei de studiu, cea de a doua specializare poate fi efectuata cu finantare de la bugetul de stat, n urma reu┼čitei la concursul de admitere pe loc bugetat. 4. Studentii de la institutiile de nvatamnt superior de stat care au fost admi┼či n anii precedenti pe locuri cu taxa pot trece n regim fara taxa (bugetat), daca vor fi declarati admi┼či pe locuri subventionate de la bugetul de stat n urma unei noi admiteri, (n acest caz, examenele promovate anterior vor fi recunoscute de catre Consiliile profesorale ale facultatilor, n conformitate cu Regulamentul de credite transferabile) sau prin redistribuire conform Legii 441/18 iulie 2001. Aceia┼či studenti pot participa la concursul de admitere pentru oricare specializare, n conditiile stabilite de facultatile respective. 5. Studentii de la institutiile de nvatamnt superior particulare, cu specializari acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, care au fost declarati admi┼či pe locuri subventionate de la bugetul de stat sau pe locurile cu taxa, n urma admiterii la aceea┼či specializare, pot beneficia, la cerere, de recunoa┼čterea totala sau partiala a studiilor efectuate. Consiliile profesorale stabilesc conditiile privind recunoa┼čterea examenelor promovate la alte institutii. (precum ┼či nscrierea ntr-un an superior). 6. Absolventii cu diploma de licenta , respectiv diploma de absolvire, care candideaza pe locurile "pentru licentiati" pot urma o a doua specializare n regim cu taxa n nvatamntul nivel licenta. Numarul de locuri disponibile ┼či criteriile de selectie pentru aceasta categorie se aproba de catre Senatul Universitatii, la propunerea facultatilor. 7. Absolventii, cu sau fara diploma de licenta/absolvire a nvatamntului superior de stat ┼či particular au dreptul sa se prezinte la admiterea pentru studiul unei noi specializari, pe celelalte locuri aprobate, dupa cum urmeaza: a. daca prima specializare a fost facuta n regim fara taxa, cea de a doua specializare va fi n regim cu taxa; b. daca prima specializare a fost facuta n regim cu taxa n nvatamntul particular sau cel de stat, cea de-a doua specializare poate fi n regim fara taxa, n urma reu┼čitei pe loc bugetat la concursul de admitere. n ambele situatii candidatii sunt obligati sa declare pe proprie raspundere (n fi┼ča de nscriere) perioada n care au fost sustinuti financiar de la bugetul de stat pe durata primei specializari. Universitatea Babe┼č-Bolyai a sprijinit ┼či sprijina bispecializarea ┼či pregatirea ntr-o a doua specializare, prin reduceri de taxe. Acesta se pot reduce cel mult cu 25% la a doua specializare pentru toate categoriile de studenti de la cursurile de zi (buget, taxa) pentru toti anii de studiu, stabilite ┼či comunicate de fiecare facultate n parte. 8. Candidatii care au obtinut performante recunoscute la concursuri internationale ┼či nationale pot fi nmatriculati, conform Regulamentelor de admitere ale facultatilor, fara admitere, n cadrul numarului de locuri alocate de catre Ministerul Educatiei ┼či Cercetarii n urmatoarele conditii: a . La specializari corespunzatoare disciplinelor la care au fost distin┼či, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut: -distinctii la olimpiadele ┼čcolare internationale ┼či la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, n cel putin unul din ultimii doi ani de studiu; -premiul nti sau medalia de aur la olimpiadele ┼čcolare internationale n unul din ultimii patru ani de studii. b. La facultatile de educatie fizica ┼či sport , absolventii de liceu cu bacalaureat care au obtinut urmatoarele performante sportive: -locurile I la concursurile sportive de nivel mondial sau olimpic n unul din ultimii patru ani de studii; -locurile II, III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale ┼či locurile I, II ┼či III la Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori) n unul din ultimii doi ani de studii; -sportivii calificati cu jocurile sportive (seniori, tineret, juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale ┼či Campionatelor Europene. c. La specializari corespunzatoare disciplinelor la care au fost distin┼či absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut: -premiile I, II, III la concursurile ┼čcolare la nivel national sau pe grupe de tari, recunoscute de M.Ed.C., n cel putin unul din ultimul doi ani de ┼čcolarizare; -La facultatile de educatie fizica ┼či sport, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut urmatoarele performante sportive: -premiile I, II, III la concursurile sportive la nivel national sau pe grupe de tari, n cel putin unul din ultimul doi ani de studiu; Facultatea de Educatie Fizica ┼či Sport este autorizata sa stabileasca reguli de nscriere, fara sustinerea admiterii, pe locuri cu taxa ┼či pentru: locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale ┼či Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori). Candidatii care au obtinut performantele respective pe timpul studiilor liceale beneficiaza de facilitatile de mai sus, ntr-o perioada de maximum trei ani de la absolvirea liceului. Deoarece acordarea burselor pentru candidatii prevazuti la al. a. ┼či b. se face n baza H.G. 1004/2002, facultatile vor depune la Rectorat, pna n 25 septembrie 2005, listele nominale cu ace┼čti candidati, cu precizarea specializarii (specializarilor), concursului, anului ┼či a premiului obtinut. 9. Facultatile universitatii sunt autorizate sa stabileasca prin Regulamentul propriu ┼či alte concursuri (olimpiade) relevante ┼či categorii de premianti luati n considerare la admitere. Premiantii de la aceste concursuri pot fi admi┼či pe locuri bugetate n limita cifrei de ┼čcolarizare aprobate de M.Ed.C. sau pe locuri cu taxa. 10. a) Admiterea la studii de masterat este deschisa tuturor licentiatilor, n limita locurilor ┼či la specializarile aprobate de Senatul Universitatii Babe┼č-Bolyai. Admiterea la studii de masterat se organizeaza n luna septembrie, n conformitate cu Regulamentul de admitere la masterat. b) Daca, n urma concursului de admitere exista specializari la care nu s-au completat toate locurile, facultatile pot organiza, la cerere ┼či cu aprobarea Consiliului Senatului, o a doua sesiune de admitere. Pentru toate specializarile este obligatoriu prezentarea unui Certificat de competenta lingvistica ntr-o limba de circulatie internationala. 11. Admiterea la doctorat se desfa┼čoara n perioada 12-23 septembrie 2005 , n conformitate cu Regulamentul doctoratului la Universitatea Babe┼č-Bolyai. III. Absolventii cu diploma de absolvire ai nvatamntului de scurta durata pot continua studiile n nvatamntul de lunga durata, n cadrul profilului studiat initial sau apropiat acestuia, n urma unui nou concurs de admitere, n limita locurilor disponibile ┼či n conditiile stabilite de Senatul Universitatii. Numarul de locuri bugetate disponibile va fi stabilit de catre Senatul Universitatii, astfel nct sa nu determine constituirea de noi formatii de studiu. n cazul formarii de grupe noi, candidatii vor fi admi┼či numai n regim "cu taxa". Admiterea pentru aceasta categorie poate fi organizata separat. n acest caz, perioada de sustinere a admiterii se stabile┼čte de catre Senatul Universitatii ┼či se aduce la cuno┼čtinta celor interesati n timp util. Consiliile profesorale ale facultatilor vor stabili echivalarea examenelor promovate anterior, respectiv eventualele examene de diferenta. Continuarea studiilor se poate face n regim bugetat (daca admiterea s-a facut pe locuri bugetate) numai pe durata normala de studiu a specializarii respective ┼či n functie de regimul avut la forma scurta. IV. Formele de nvatamnt frecventa redusa ┼či nvatamnt la distanta pot fi organizate numai de catre facultatile care au autorizatie de functionare provizorie, respectiv acreditare la specializarile respective. Candidatii declarati admi┼či, care au solicitat la nscriere ┼čcolarizare la frecventa redusa, pot fi nscri┼či la aceasta forma de nvatamnt, numai daca numarul total al candidatilor admi┼či (pe locuri bugetate ┼či pe locuri cu taxa) permite alcatuirea unei formatii de studiu cu cel putin doua grupe de studenti. V. Probele de concurs pot fi sustinute, la cererea candidatului (cerere evidentiata n fi┼ča de nscriere), n limba n care au fost studiate n liceu disciplinele respective. VI. Admiterea n Universitatea Babe┼č-Bolyai se face strict n ordinea descrescatoarea mediilor generale (sau a numarului de puncte) obtinute de candidati, n functie de sistemul de selectie ┼či de departajare, de optiunea candidatilor pentru o anumita specializare sau forma de nvatamnt ┼či n limita numarului de locuri pentru care se organizeaza concursul. Numarul de locuri bugetate nu poate fi depa┼čit. Daca sunt mai multi candidati cu medii egale pe ultimul loc, se vor aplica criteriile de departajare stabilite de Consiliile profesorale ale facultatilor. Criteriile de departajare a candidatilor trebuie sa fie astfel concepute nct sa asigure transparenta totala ┼či sa nu conduca la nevoia de suplimentari de locuri subventionate de la bugetul de stat, pentru ca suplimentarea acestor locuri nu este posibila. Se recomanda facultatilor sa prevada minimum doua astfel de criterii de departajare. B. DEFA┼×URAREA CONCURSULUI DE ADMITERE I. ACTIVITATI PREGATITOARE 1. n fiecare facultate, sub autoritatea decanului, se constituie Comisia de admitere 2005, iar Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informatii privind admiterea n facultatea respectiva. Oficiul Permanent al Admiterii asigura activitati de prezentare ┼či informare prin toate mijloacele de comunicare existente. Pna la 15 martie, facultatile vor finaliza Regulamentele proprii, care vor fi afi┼čate la AVIZIERUL ADMITERII 2005 ┼či se vor prezenta ┼či pe pagina web a facultatii. Acest regulament va contine n mod obligatoriu toate aspectele specifice valabile pentru facultatea respectiva: tipul de probe ┼či disciplinele, calendarul admiterii, criterii de selectie pentru absolventii de liceu, criterii de departajare pentru candidatii cu medie egala pe ultimul loc, criterii de selectie pentru licentiati, criterii de selectie pentru continuarea studiilor la forma lunga durata, criterii specifice pentru premiantii la diferite concursuri (olimpiade), criteriile de admitere la studiile de masterat, perioada de nscriere, perioada probelor de concurs, alte conditii specifice. 2. Pna la data de 1 martie 2005, Comisiile de admitere ┼či Oficiile Permanente ale Admiterii vor preciza ┼či afi┼ča toate detaliile referitoare la nscrierea candidatilor, sediile de nscriere, modelele de completare a fi┼čei de nscriere, etc. II. CRITERII ┼×I REPERE GENERALE DE ADMITERE 1. Admiterea se organizeaza de catre facultatile Universitatii Babe┼č-Bolyai sub ndrumarea directa a Consiliului ┼či a Comisiei de admitere a Universitatii, cu respectarea actelor normative n vigoare. 2. Admiterea pe locurile din bugetul statului se face strict n limita locurilor repartizate Universitatii prin Ordinul Ministrului Educatiei ┼či Cercetarii. 3. Facultatile pot solicita conducerii Universitatii modificarea cifrei de ┼čcolarizare cu taxa, n functie de concurenta, cu cel mult 24 de ore nainte de nceperea primei probe de concurs, iar pentru specializarile la care nu sunt prevazute probe, nainte de ncheierea nscrierilor. Colegiul Senatului Universitatii Babe┼č-Bolyai este nvestit sa aprobe aceasta modificare. 4. Mediile generale obtinute de candidati (respectiv punctajul general) sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea, specializarea ┼či linia de studiu mentionata de candidat n cererea de nscrierere. 5. Admiterea la forma de nvatamnt la distanta se realizeaza pe baza acelora┼či criterii ┼či n cadrul aceleia┼či liste a candidatilor, ca ┼či admiterea la forma nvatamntului de zi, pe locurile stabilite n acest scop. nvatamntul la distanta este organizat numai n regim cu taxa. 6. Media minima de admitere nu poate fi mai mica dect 5 (cinci). Facultatile pot impune, prin regulamente proprii, plafoane mai mari de medii, sub care candidatii sa nu poata fi declarati admi┼či. Daca clasificarea s-a facut pe baza de puncte, este obligatorie transformarea acestora n note, sistemul de transformare fiind afi┼čat odata cu listele finale. 7. Stabilirea probelor de concurs, a programelor ┼či tematicilor acestor probe se va face cu respectarea programei pentru bacalaureatul 2005, iar pentru disciplinele ce nu sunt incluse la bacalaureat, pe baza programei ┼čcolare parcurse de absolventii de liceu, promotia 2005. Facultatile sunt obligate sa ia n considerare toate manualele alternative valabile pentru disciplinele stabilite. 8. n cadrul concursului de admitere, pentru o specializare nu pot fi programate doua probe de concurs n aceea┼či zi pentru un candidat. De asemenea, pentru aceea┼či specializare nu pot fi prevazute criterii diferite de selectie, n functie de linia de studiu. 9. Candidatii care nu ndeplinesc criteriile de stabilire a mediei de admitere (absenta notelor la materiile de specialitate sau la examenul de bacalaureat sau alte conditii nscrise printre criteriile de selectie) nu pot fi nscri┼či la concursul de admitere la acele specializari, care iau n considerare astfel de repere. III. PRENSCRIEREA, NSCRIEREA CANDIDATILOR ┼×I DESFA┼×URAREA CONCURSULUI 1. n anul 2005 concursul de admitere n nvatamntul universitar la Universitatea Babe┼č-Bolyai se poate organiza n doua sesiuni. Prima sesiune se va desfa┼čura n perioada 16 - 30 iulie 2005. Pentru ocuparea locurilor ramase vacante se poate organiza o a doua sesiune n perioada 12-21 septembrie 2005. n eventualitatea organizarii acesteia, afi┼čarea rezultatelor finale celei de a doua sesiuni trebuie facuta pna la data de 27 septembrie 2005. 2. Daca nici dupa a doua admitere nu se ocupa toate locurile finantate din buget la o specializare, Colegiul Senatului Universitatii Babe┼č-Bolyai este abilitat sa hotarasca redistribuirea locurilor la alte specializari n cadrul facultatii sau la alte facultati, n functie de solicitari ┼či nivelul concurentei. 3. Pentru Admiterea 2005 Universitatea Babe┼č-Bolyai va continua practicarea sistemului de prenscriere a candidatilor ncepnd cu 1 februarie 2005 ( doar pentru absolventii 2004/2005). nscrierile pentru admiterea 2005 la Universitatea Babe┼č-Bolyai se pot face ncepnd cu 1 februarie 2005, pentru urmatoarele categorii: -c┼čtigatorii de olimpiade profesionale ┼či competitii internationale sportive sau de alta natura care, n conformitate cu reglementarile n vigoare, pot fi declarati reu┼čiti n baza unor astfel de performante stipulate de legislatie; -licentiatii care doresc sa urmeze o a doua facultate; -absolventii de colegii care doresc sa-┼či continue studiile; -posesori ai diplomei de bacalaureat; -candidatii care au o licenta ┼či care doresc sa urmeze studii aprofundate ┼či de master; -candidatii licentiati care doresc sa se nscrie la nvatamntul la distanta, la studii postuniversitare sau la formele lifelong learning; -candidatii la admiterea la doctorat; 4. nscrierea candidatilor la concursul de admitere se organizeaza de Oficiile Permanente ale Admiterii, sub coordonarea Comisiilor de admitere din facultati. Perioada de nscriere se termina cu cel putin 48 de ore naintea nceperii primei probe de concurs. n situatiile n care se organizeaza o a doua sesiune de admitere, nscrierea ncepe dupa afi┼čarea rezultatelor primei sesiuni ┼či se termina cu cel putin 24 de ore nainte de nceperea primei probe de concurs. 5. Pentru nscrierea la concursul de admitere, facultatile percep, potrivit legii, taxe de admitere de la candidati pentru desfa┼čurarea concursului (indiferent de forma de organizare), n cuantumul lor fiind incluse ┼či activitatile aferente analizarii contestatiilor depuse n termen legal. Cuantumul taxei de admitere este stabilit de Senatul Universitatii. Angajatii ┼či copiii angajatilor Universitatii Babe┼č-Bolyai ┼či ai Bibliotecii Centrale Universitare, precum ┼či copiii personalului didactic (n activitate, pensionar sau decedat) sunt scutiti de la plata taxei de admitere ┼či pentru o singura specializare. Pentru aspectele organizatorice ┼či de comunicare, inclusiv pentru eventuala prenscriere, se percepe "taxa de procesare" (n cuantum de 300.000 lei), taxa care nu este supusa scutirilor, degrevarilor ┼či nu este returnabila. Fac exceptie numai candidatii care se ncadreaza n una din urmatoarele situatii: sunt orfani de ambii parinti, sunt proveniti din Casele de plasament, (candidatii n cauza sunt scutiti att de taxa de procesare, ct ┼či de cea de admitere). 6. Plata taxelor de admitere se face pentru fiecare concurs, cu eventualele degrevari stabilite de catre Senatul Universitatii. La nscriere candidatul este obligat sa declare daca s-a mai nscris la o alta facultate/specializare la Universitatea Babe┼č-Bolyai sau la o alta institutie de nvatamnt superior. 7. n cazul n care un candidat la admiterea n nvatamntul universitar este declarat admis la mai multe specializari, acesta poate opta pentru pastrarea (dobndirea) calitatii de student la una sau mai multe specializari. Candidatul trebuie sa declare, n scris, pna la 22 august 2005 (respectiv 23 septembrie 2005, pentru cei admi┼či n toamna), daca ocupa locul pe care a fost admis. 8. Candidatii admi┼či pe locurile cu taxa la concursul de admitere trebuie sa se nscrie n anul I ┼či sa ncheie un contract de ┼čcolarizare cu facultatea. 9. Daca un candidat admis pe locuri bugetate renunta la calitatea de student dobndita prin concurs, sau nu confirma locul pna la termenul stabilit, locul ramas liber se ocupa n ordinea descrescatoare a mediilor astfel: -cu unul dintre candidatii care a obtinut media generala egala cu cea a ultimului candidat admis, cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite de facultate, -cu primul dintre candidatii aflati sub media celor admi┼či n regim bugetar, -prin redistribuire n cadrul facultatii, apoi a universitatii, n conditiile stabilite prin metodologia proprie a facultatii, respectiv a universitatii, ┼či cu aprobarea Colegiului Senatului. 10. Pentru nscriere, candidatii vor completa o fi┼ča tip (vezi anexa) n care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Se va atrage atentia n mod deosebit privind precizarea optiunii referitoare la specializarea, limba de studiu, forma de nvatamnt (zi, frecventa redusa, la distanta), regimul de finantare ┼či disciplinele studiate n liceu n limba minoritatilor nationale (daca opteaza sa sustina unele probe n limba materna). La confirmarea locului, candidatul admis n nvatamntul universitar va depune un dosar cu urmatoarele acte: -diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta ori adeverinta (n original) din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare), -certificatul de na┼čtere (n copie legalizata), -adeverinta medicala tip (n original), -doua fotografii tip Buletin (Carte) de identitate, -diploma de licenta/absolvire sau diploma echivalenta cu aceasta (n copie legalizata), pentru licentiatii/absolventii de colegiu, care doresc sa urmeze o a doua specializare/colegiu, -alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultatilor Pentru candidatii admi┼či n regim cu taxa, pe lnga actele de mai sus este necesara achitarea primei rate din taxa de ┼čcolarizare, rata care nu se returneaza n cazul eventualelor glisari pe locuri bugetate, ori a renu nta rii ulterioare. Facultatile care considera necesar pot stabili pentru candidati probe de rezistenta fizica ┼či/sau o examinare medicala speciala. Ramn nscri┼či numai candidatii care trec aceste probe. 11. Comisiile de admitere din facultati vor afi┼ča cu cel putin 24 ore naintea nceperii primei probe listele cuprinznd: a. pentru probele scrise : -denumirea probei de concurs, -ora nceperii ┼či durata de desfa┼čurare, -denumirea salii ┼či cladirea n care se afla sala, -lista nominala alfabetica a candidatilor din sala respectiva. n mod obligatoriu, probele de concurs la care se dau acelea┼či subiecte trebuie sa nceapa la aceea┼či ora ┼či sa se desfa┼čoare pe durata aceluia┼či interval de timp. Candidatii care nu vor fi prezenti n sala n momentul comunicarii subiectelor de concurs la o proba pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva ┼či vor fi eliminati din concurs. b. pentru probele la care examinarea se desfa┼čoara individual se va indica ┼či ora aproximativa de intrare la examen a fiecarui candidat. n nici una din situatiile acestea (scris, oral sau probe practice) nu se vor programa doua probe de concurs n aceea┼či zi, pentru acela┼či candidat. 12. Pentru probele scrise candidatii vor avea acces n sala de concurs n ordinea de pe lista, fiind legitimati cu buletinul (sau cartea) de identitate ┼či legitimatia de concurs. n raport cu numarul de candidati din sala respectiva responsabilul de sala ┼či supraveghetorii vor ipermite accesul candidatilor n timp util, astfel nct pna la ora anuntata pentru comunicarea subiectelor sa se poata desfa┼čura activitatile pregatitoare (distribuirea colilor de concurs, completarea datelor individuale, etc.) 13. Comisiile de admitere din facultati au obligatia de a asigura secretul ┼či prezenta subiectelor n salile de concurs la orele stabilite. a. Subiectele de concurs se stabilesc pentru fiecare proba n ziua desfa┼čurarii acesteia de catre un personal de specialitate, sub supravegherea ┼či ndrumarea Comisiei de admitere din fiecare facultate, pe baza tematicii ┼či a manualelor anuntate; b. Tehnologia de stabilire a subiectelor va avea n vedere urmatoarele: -specificul disciplinei, -asigurarea verificarii capacitatilor de a ntelege ┼či de a aplica cuno┼čtintele dobndite, de a sesiza conexiunea lor, -subiectele vor fi elaborate din teme (capitole) ce vor fi trase la sorti, -dimensionarea subiectelor sa fie n concordanta cu timpul afectat desfa┼čurarii probei. c. La acele discipline unde o parte din candidati au solicitat sustinerea probelor n limba materna se va asigura comunicarea n scris a subiectelor n limba respectiva. d. Se vor lua masuri severe de asigurare a securitatii ┼či a secretului subiectelor pna la transmiterea lor n salile de curs. Raspunde pentru acestea direct pre┼čedintele Comisiei de admitere din fiecare facultate. 14. Candidatii care n timpul desfa┼čurarii concursului apeleaza la frauda sau la tentativa de frauda, dovedita, vor fi eliminati definitiv din concurs. De asemenea, candidatii care ┼či retrag actele nainte de afi┼čarea rezultatelor concursului sunt considerati eliminati din concurs. IV. REZOLVAREA CONTESTATIILOR 1. Rezultatele concursului de admitere, verificate ┼či aprobate de Comisia de admitere a facultatii se aduc la cuno┼čtinta publica prin afi┼čare imediata la sediul facultatii, la loc vizibil, mentionndu-se data ┼či ora afi┼čarii. Se recomanda facultatilor sa comunice (prin po┼čta, e-mail sau telefonic) rezultatele fiecarui candidat ┼či sa afi┼čeze aceste rezultate pe site-ul facultatii. 2. Pna la aceasta faza finala au loc urmatoarele faze intermediare: a. Pentru fiecare proba de concurs comisia de corectare, sub ndrumarea ┼čefului disciplinei respective, va stabili un barem de corectare a probei. Baremul (semnat de comisia de corectare) va fi ntocmit pe durata desfa┼čurarii probei ┼či va fi depus (spre aprobare) la Comisia de admitere pe universitate naintea nceperii corectarii lucrarilor. Baremurile vor fi afi┼čate mpreuna cu rezultatele concursului de admitere. La probele de concurs unde exista variante distincte de solutii, se vor realiza baremuri pentru fiecare varianta. Daca n mod exceptional unii candidati gasesc variante corecte, netratate n baremuri, acestea vor fi luate n considerare n mod corespunzator. b. Lucrarile scrise ale candidatilor vor fi verificate independent de doua cadre didactice din Comisia de corectori, aprobata de Rectorat. Notele sau punctajele vor fi consemnate n borderouri individuale, care se pastreaza la nivelul Comisiei de admitere. Fiecare corector are acces numai la notele acordate de el nsu┼či. Daca ntre notele acordate pe aceea┼či lucrare de catre cei doi corectori nu sunt diferente mai mari de un punct ┼či daca notele pe subiecte nu difera cu mai mult de 1,50 puncte, atunci media aritmetica a notelor celor doi corectori constituie nota finala a lucrarii. n caz contrar, lucrarea respectiva va fi ncredintata unui al treilea corector care, dupa corectarea acesteia (n ntregime sau a subiectelor la care s-au constatat diferente) ┼či consultarea primilor doi corectori, va stabili nota finala a lucrarii. n oricare dintre aceste situatii nota finala va fi trecuta pe lucrare sub semnatura corectorilor sau a pre┼čedintelui Comisiei de admitere pe facultate ( nainte de deschiderea lucrarilor!) c. Prelucrarea la calculator a notelor obtinute de candidati se va efectua dupa programe aprobate de Comisia de admitere a universitatii. d. Media finala (generala) a fiecarui candidat se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale (fara rotunjire) a notelor finale obtinute la toate probele de concurs ┼či mentionate n borderouri, respectiv ┼či pe lucrari, n cazul lucrarilor scrise. e. Absenta candidatului la oricare dintre probele de concurs, atrage dupa sine eliminarea lui din concursul de admitere. f. Rezultatele admiterii, semnate de pre┼čedintele comisiei pe facultate, se afi┼čeaza la avizierul facultatii. Fac obiectul afi┼čarii listele cu candidatii admi┼či pe specializari n regim fara taxa ┼či cu taxa, ordonati descrescator dupa media generala (┼či celelalte criterii suplimentare) ┼či lista cu candidatii respin┼či (pentru toate specializarile concursului), ordonati alfabetic. Se va mentiona, pe lnga cele precizate la art. IV pct. 1, n mod obligatoriu, termenul ┼či locul de depunere a contestatiilor. 3. a) La probele scrise se pot depune contestatii, indiferent de nota obtinuta initial, n termen de 48 de ore de la afi┼čarea rezultatelor. Rezultatul rezolvarii contestatiilor trebuie comunicat, prin afi┼čare, n cel mult 3 zile de la ncheierea termenului de depunere a contestatiilor. b) La probele orale ┼či/sau practice nu se admit contestatii. c) La profilurile la care concursul de admitere n nvatamntul superior se organizeaza n doua etape, contestatiile la probele scrise din cadrul primei etape se depun ┼či se rezolva nainte de nceperea probelor pentru a doua etapa. 4. a. Solutionarea contestatiilor la fiecare concurs se va face de catre o comisie formata din cel putin doua cadre didactice cu statut profesional recunoscut, altele dect corectorii initiali, de preferinta cadre didactice de predare (lectori, conferentiari, profesori). Componenta comisiei este aprobata de Comisia de admitere a Universitatii. b. Universitatea este singura n masura sa decida asupra temeiniciei contestatiilor. Comisiile de admitere din facultati vor afi┼ča la loc vizibil faptul ca rezolvarea contestatiilor este obiectul exclusiv al Universitatii. Contestatiile depuse la organele ierarhic superioare nu vor mai constitui obiectul de analiza al forurilor respective, inclusiv Ministerul Educatiei ┼či Cercetarii , cu exceptia cazurilor cnd petentii se refera explicit ┼či concret la ncalcarea unor prevederi ale regulamentului de concurs, precizate n Criteriile generale elaborate de Ministerul Educatiei ┼či Cercetarii. c. Conditiile de rezolvare favorabila a contestatiilor sunt: -daca nota initiala este mai mica dect 9,00, dupa recorectare se modifica doar daca diferenta este mai mare de un punct; -daca nota initiala este mai mare dect 9,00, dupa recorectare nota se modifica, indiferent de marimea diferentei de notare. 5. n cazul n care una dintre conditiile de mai sus este ndeplinita pentru o lucrare, comisia de rezolvare a contestatiilor propune spre validare Comisiei de admitere pe Universitate noua medie a lucrarii respective. Validarea modificarii notei initiale a unei lucrari de catre Comisia pe Universitate atrage dupa sine recalcularea mediei generale a candidatului respectiv, precum ┼či aducerea acestuia pe pozitia corespunzatoare din lista generala de clasificare a candidatilor n ordinea mediilor (folosind toate criteriile suplimentare specifice). Candidatul caruia i s-a admis contestatia dobnde┼čte calitatea de student, daca obtine media generala mai mare sau egala cu cea a ultimului candidat admis initial ┼či ndepline┼čte conditiile de departajare pentru candidatul admis pe ultimul loc. Indiferent de modul de solutionare a contestatiilor, situatia celor initial declarati admi┼či nu poate fi modificata. Comisia de admitere pe universitate va analiza ┼či decide asupra modalitatilor de rezolvare a unor astfel de situatii. Comisiile de admitere pe facultati vor instrui n detaliu colectivele de corectori ┼či vor atentiona n mod deosebit asupra aspectului de suspiciune ce poate plana asupra facultatii ┼či colectivului de cadre didactice n cazul admiterii contestatiilor. 6. Comunicarea rezultatelor la contestatii se face prin afi┼čare, prin grija Comisiei de admitere pe facultate. Dupa expirarea termenului de rezolvare ┼či de raspuns la contestatii, rezultatul concursului la admitere se considera definitiv ┼či nu mai poate fi modificat, dect prin mecanismele retragerilor, neconfirmarilor ┼či glisarilor. V. DISPOZITII FINALE 1. Facultatile vor depune la Rectoratul Universitatii pna la data de 30 august 2005, respectiv 27 septembrie 2005, listele finale cu candidatii admi┼či n anul universitar 2005/2006, date dupa care nu se mai admit modificari. Aceste liste vor fi semnate ┼či de pre┼čedintele Comisiei pe Universitate ┼či vor constitui actul de baza pe care se va opera nmatricularea. 2. Candidatii declarati admi┼či sunt nmatriculati n anul I de studiu pentru anul universitar 2005/2006, prin decizia Rectorului Universitatii emisa pentru fiecare categorie de candidati. 3. Prin adoptarea prezentului Regulament sunt abrogate hotarrile ┼či regulamentele anterioare. Orice modificare poate fi adusa numai cu aprobarea Senatului Universitatii Babe┼č-Bolyai, ori prin publicarea unor acte normative imperative. Centrul Formare Continua ┼či Invatamnt la Distanta , Str. I.C.Bratianu, nr. 20 , Tel/Fax: 064-596722 e-mail: secretariat@cfcid.ubbcluj.ro http://cfcid.ubbcluj.roSite map     Despre noi     Contact