Admitere
Ghidul admiterii in facultate
Universitate | Facultate | Specializare

Universitatea "Ovidius" din Constanta

Adresa: B-dul Mamaia nr. 124, Constanta
Telefon: 0241-61.83.72, 0241-51.15.12, 0241-55.39.44, 0241-61.90.40
Fax: 0241-61.83.72, 0241-55.39.44, 0241-51.15.12, 0241-61.90.40
Adresa web: http://www.univ-ovidius.ro

Universitati

Facultati Despre universitate Departamente

Momentan nu exista informatii!

Centrul de Studii pentru Invatamant la Distanta si Invatamant cu Frecventa Redusa (CSID-IFR)
Domeniu de interes:
Misiunea Centrului ID-IFR in universitate este de a asigura calitatea activitatilor de ID-IFR, contribuind astfel la dezvoltarea unui sistem flexibil de invatamant, care sa permita accesul la educatie pentru toate categoriile de cursanti/studenti, conform nevoilor si aspiratiilor acestora. ID-IFR se adreseaza in primul rand celor care doresc sa se formeze sau sa se perfectioneze profesional, fara ca pentru aceasta sa fie necesara intreruperea altor activitati social-profesionale. Centrul ID-IFR utilizeaza o metodologie specifica de pregatire a studentilor, in care sunt incluse: suporturi de curs (curs scris in format electronic, casete audio/video, dischete, CD-ROM, e-pachete de invatare, indrumatoare de studiu, culegeri tematice), cadre didactice desemnate pentru fiecare student, perioade intensive de pregatire-evaluare (cel putin una pe semestru la centrul ID-IFR). Invatamantul la Distanta si Invatamantul cu Frecventa Redusa se organizeaza in universitate pe baza de programe, ce constau din: cursuri pe durate limitate, la cerere; cursuri pe durate determinate, in vederea reconversiei sau reactualizarii cunostintelor profesionale; cursuri si seminarii prin care se realizeaza un curriculum ce are ca rezultat obtinerea licentei. Fiecare curs studiat prin Invatamantul la Distanta si prin Invatamant cu Frecventa Redusa da dreptul obtinerii unor diplome, certificate, atestate.
Departamentul de Pregatire Pedagogica a Personalului Didactic (DPPPD)
Domeniu de interes:
Departamentul are atributia de a asigura formarea initiala a studentilor in profesia de cadru didactic precum si formarea continua - prin cursuri postuniversitare de specializare in competente didactice ale absolventilor facultatilor nonpedagogice, grade didactice si perfectionare periodica pentru cadre didactice din invatamantul preuniversitar.

Site map     Despre noi     Contact