Admitere
Ghidul admiterii in facultate
Universitate | Facultate | Specializare

Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava

Adresa: Str. Universitatii nr. 9, Suceava
Telefon: 0230-21.24.42, 0230-21.61.47, 0230-21.79.92
Fax: 0230-52.00.80
Adresa web: http://www.usv.ro

Universitati

Facultati Despre universitate Departamente

Momentan nu exista informatii!

Departamentul de Invatamant la Distanta
Domeniu de interes:
Invatamantul la distanta (ID) este o forma de invatare flexibila, noua, de formare initiala, de perfectionare sau de conversie profesionala, in care cea mai mare parte a procesului specific de instruire permite ca studentul (cursantul) sa fie la distanta, fiind conceputa pentru nevoile celor care doresc sa invete fara a-si intrerupe activitatea profesionala. Examenele promovate si diplomele de licenta obtinute prin ID sunt identice cu examenele promovate si diplomele de licenta obtinute prin invatamantul de zi. Acest tip de invatamant se realizeaza numai in regim cu taxa.
Departamentul de Relatii Internationale
Domeniu de interes:
Departamentul de Relatii Internationale are misiunea de a promova contactele cu alte universitati si institutii din strainatate (in prezent, Universitatea colaboreaza cu state din Europa si America Latina), deschizand posibilitatea participarii studentilor, cadrelor didactice si cercetatorilor la programe de mobilitati, la programe de cercetare si de formare profesionala prin desfasurarea programelor Leonardo si Socrates/Erasmus.
Departamentul pentri Pregatirea Personalului Didactic - DPPD
Domeniu de interes:
DPPD ofera activitati didactice si programe de pregatire initiala (modul pedagogic si psihopedagogic), programe de formare continua (perfectionare, specializare, conversie profesionala), servicii educationale (informare, consiliere si orientare in cariera), consiliere si supervizare psihopedagogica.

Site map     Despre noi     Contact