Admitere
Ghidul admiterii in facultate
Universitate | Facultate | Specializare

Universitatea din Pitesti

Adresa: Str. Targul din Vale nr. 1, Pitesti, Arges
Telefon: 0248-21.88.04
Fax: 0248-21.64.48
Adresa web: http://www.upit.ro

Universitati

Facultati Despre universitate Departamente

Momentan nu exista informatii!

Centrul de Formare Continua
Domeniu de interes:
Misiunea centrului este de a coordona activitatile de specializare postuniversitara intr-un domeniu, sau de extindere si perfectionare a pregatirii prin studii de masterat, studii postuniversitare de specializare, conversie profesionala la nivel universitar, studii aprofundate, cursuri de specialitate si cursuri postuniversitare de perfectionare. Cursantii din cadrul ciclurilor de studii prin masterat sunt integrati in programele de cercetare ale catedrelor de specialitate.
Departamentul "Polul de Dezvoltare Durabila a Vaii Argesului" - PODDEVA
Domeniu de interes:
Obiectivele acestui departament sunt: promovarea dezvoltarii socio-economice; sustinerea ajustarii structurale si a reconversiei socio-economice; acordarea de sprijin pentru adaptarea si modernizarea sistemului de educatie, formare profesionala si de asemenea, ameliorarea calitatii utilizarii resurselor umane.
Departamentul de Cercetare
Domeniu de interes:
Departamentul incurajeaza si sustine legaturile cadrelor didactice si ale studentilor Universitatii din Pitesti cu universitati si institute de cercetari europene si din intreaga lume, in vederea stimularii cooperarii in cercetarea stiintifica. Incurajeaza cercetarile importante ale tinerilor doctoranzi. In cadrul departamentului functioneaza Centrul de cercetare "Ingineria automobilului", Centrul de cercetare "Modelarea si simularea proceselor si sistemelor", Centrul de cercetare "ELECTROMET".
Departamentul de Integrare Europeana
Domeniu de interes:
Scopul acestui departament este acela de a facilita procesul de integrare europeana al Universitatii din Pitesti precum si accesul la educatie pe tot parcursul vietii a tuturor solicitantilor, prin actiuni educative, culturale sau de alta natura.
Departamentul de Invatamant cu Frecventa Redusa
Domeniu de interes:
Invatamantul cu frecventa redusa reprezinta o forma flexibila de organizare a activitatii didactice, conceputa pentru nevoile celor care doresc sa invete fara a-si intrerupe activitatea profesionala, de aceea orele de laborator, proiecte, seminarii se desfasoara la sfarsit de saptamana. Departamentul pune la dispozitia studentilor baza tehnica pentru derularea activitatii la disciplinele ce necesita cunostinte practice de specialitate, iar prin bibliotecile universitatii: cursuri universitare, carti de specialitate, indrumatoare de lucrari practice, studii de caz, informatie pe suport electronic etc.
Departamentul de Relatii Internationale - DRI
Domeniu de interes:
Prin acest departament Universitatea din Pitesti asigura cadrul necesar schimburilor interuniversitare cu acele universitati si institutii cu care exista acorduri de pateneriat privind cercetarea stiintifica, colaborarea interuniversitara, schimburile de cadre didactice si studenti. DRI face publice toate ofertele de burse si conditiile de obtinere a acestora, atat pentru cadre didactice cat si pentru studenti, ca si apelurile de propuneri de programe internationale organizand si raspunzand, cu ajutorul catedrelor, departamentelor, colegiilor si facultatilor din universitate, de concursurile pentru obtinerea acestor burse. In cadrul DRI functioneaza Oficiile Locale Tempus, Socrates, Leonardo, Grundtvig, etc.
Departamentul Pentru Calitatea Invatamantului
Domeniu de interes:
Acest departament are responsabilitatea si autoritatea aplicarii politicii UP in domeniul calitatii invatamantului si cercetarii, conform strategiei manageriale adoptate de senat; asigura mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii (SMC; promoveaza in toate entitatile academice ale UP, cultura calitatii si principiul orientarii catre clienti, satisfacerii depline a cerintelor si asteptarilor acestora; reprezinta UP in relatiile cu autoritatile competente (MECT, CNEAA, RENAR, SRAC, etc.), pentru problemele privind calitatea.
Departamentul pentru Perfectionarea Didactica
Domeniu de interes:
Misiunea acestui departament consta in realizarea unei activitati care sa asigure: formarea initiala a specialistului pentru cariera didactica; formarea continua a cadrelor didactice din invatamatul preuniversitar; perfectionarea pregatirii psihopedagogice si metodice a personalului didactic din Universitatea Pitesti.

Site map     Despre noi     Contact